Bieżące wydarzenia

2020-04-29 - Apel Arcybiskupa Katowickiego z okazji Święta Św. Józefa, Robotnika

Poniższy apel w pliku pdf.
Modlitwa św. Pawła VI do św. Józefa  w pliku pdf.


APEL ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO Z OKAZJI ŚWIĘTA ŚW. JÓZEFA, ROBOTNIKA


Drodzy Bracia i Siostry! Pokój wam!


W przededniu święta św. Józefa i uroczystości NMP Królowej Polski, wobec trwającej i nieprzewidywalnej sytuacji pandemii, zwracam się do wszystkich wiernych archidiecezji katowickiej z prośbą o dalszą, wytrwałą modlitwę w intencji ustąpienia zagrożeń. Wzywam do modlitwy za tych, którzy w tym czasie stracili życie, zdrowie, poczucie sensu i bezpieczeństwa, a nawet wiarę! Nasze wspólne i osobiste modlitwy zanośmy do Boga przez pośrednictwo Matki Bożej Piekarskiej – Lekarki i św. Józefa, patrona pracujących.


Zachęcam Was do kontynuowania codziennej modlitwy różańcowej w gronie rodzinnym o godz. 20.30. W maju dołączmy do niej odmawianie Litanii Loretańskiej i śpiew pieśni maryjnych, które zwyczajowo wybrzmiewały nie tylko podczas tradycyjnych nabożeństw majowych.


Moi Drodzy, początek maja kojarzymy także z wypoczynkiem i tzw. długim weekendem. Jednakże z oczywistych powodów tegoroczna „majówka” będzie zupełnie inna niż poprzednie. Dni wolne od pracy przeżyjemy zasadniczo w samotności lub z rodziną. W tej sytuacji zwracam się do duszpasterzy i wiernych świeckich z apelem, aby w pierwszy dzień maja – a jest to pierwszy piątek miesiąca – podtrzymać pokutny charakter tego dnia, zachowując wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i podejmując w zjednoczeniu z Najświętszym Sercem Jezusa inne wyrzeczenia wynagradzające.


Piątek – 1 maja roku 2020 – niech pozostanie dniem postu i modlitwy, zarówno w intencji szybkiego ustania pandemii, jak i obfitego, nawadniającego daru deszczu. Polecajmy ponadto Bożej Opatrzności nasz naród, kraj i osoby, którym powierzono posługę rządzenia, abyśmy, kierując się zasadą wspólnego dobra, w zgodzie oraz w poczuciu odpowiedzialności za słowa i czyny budowali pomyślną codzienność i przyszłość naszej Ojczyzny.


Polecając się opiece św. Józefa, módlmy się za tych, którym z powodu pandemii zagraża bezrobocie. Prośmy o dary Ducha Świętego dla pracodawców, aby roztropnie korzystając z programów pomocowych państwa, w imię społecznej solidarności zachowali miejsca pracy; aby mężnie odpierali pokusy wykorzystywania trudnej sytuacji do działań na niekorzyść pracowników co do warunków świadczenia pracy i płacy.


Módlmy się również za tych, którzy z powodu pandemii nie mogą wykonywać swojej pracy; wspierajmy wszystkich, których miejsca pracy są zagrożone. Ochrona ekonomicznie najsłabszych i sprawiedliwość, równomierne rozłożenie materialnych kosztów zmagania się ze skutkami epidemii są dzisiaj szczególnym wymogiem elementarnej uczciwości, solidarności i miłości społecznej oraz praktykowania uczynków miłosierdzia.


Zawierzam Was Maryi, Królowej Polski i Matce Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.
Wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!


† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki
Katowice, 28 kwietnia 2020 r.
VA I – 27/202020-04-25 - O Bożym Objawieniu - wstęp do Tygodnia Biblijnego

Świetnym wprowadzeniem w Tydzień Biblijny jest tekst naszego parafianina. Polecamy! 

2020-04-22 - Jak będą wyglądać teraz Msze święte? Jak przyjmować Komunię? Czy trzeba zakładać maseczki w kościele? Jakie są wyzwania dla Kościoła? Wysłuchaj wywiadu jakiego udzielił ks. Proboszcz dla Pszczyńskiej Telewizji

2020-04-20 - Parafialny Telefon Pomocy

W każdej sprawie można zwrócić się z pytaniem dzwoniąc na Parafialny Telefon Pomocy:

 

322102169 lub bezpośrednio do ks. Proboszcza na numer 603662168,

 

mailowo: pszczyna.krzyż@katowicka.pl lub przez Wiślij wiadomość na Facebooku: facebook.com/nowafara.

 

Jeśli jesteś seniorem lub osobą schorowaną i potrzebujesz pomocy w zrobieniu zakupów czy zakupu leków
na czas zagrożenia epidemiologicznego lub masz informację o osobie potrzebującej jesteśmy w stanie zorganizować wiarygodną osobę do pomocy.

2020-04-17 - Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego w związku z częściową zmianą regulacji prawnych dotyczących uczestnictwa wiernych w kulcie religijnym

 

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO

ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ

w związku z częściową zmianą regulacji prawnych
dotyczących uczestnictwa wiernych w kulcie religijnym

 

 1. Obowiązują nadal poprzednio wydane akty prawne Metropolity Katowickiego związane z ogłoszeniem stanu epidemicznego i odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej – vide Zarządzenie z dnia 25 marca br. nr VAI-22/20 – z wyjątkiem poniższego, które wchodzi w życie od poniedziałku 20 kwietnia br.:

 

 1. przywracamy w kościołach i kaplicach parafii archidiecezji katowickiej celebrowanie w niedziele i dni powszednie Mszy św. według stałego harmonogramu. Zaleca się, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św., z zachowaniem zasady wskazanej przez władzę państwową – 1 osoba na 15 m2;

 

 1. w związku z tym, należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni przestrzeni kościoła. Troska o przestrzeganie wymienionych norm sanitarnych spoczywa na proboszczu / administratorze parafii.

 

 1. Przypominam, że dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Zachęcamy więc wiernych do korzystania
  z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy św. i nabożeństw, w tym
  do codziennej modlitwy różańcowej o godz. 20.30.

Prośmy wspólnie o ustanie pandemii. Rozmodlona rodzina – razem uczestnicząca
w transmitowanej Mszy św. lub nabożeństwie – staje domowym Kościołem, podstawowym ogniwem w rodzinie Kościoła.

 

 1. Zarządzenie to należy umieścić w gablotkach oraz na stronie internetowej parafii (startowej/powitalnej).

                        

† Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita

Katowicki

 

UZUPEŁNIENIE DO ZARZĄDZENIA ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO z dnia 17.04.2020 r.

W związku z pytaniami księży proboszczów i wiernych wyjaśniam:

 1. Msze święte związane z udzielaniem sakramentów świętych (chrzest, małżeństwo) i pogrzebowe winny być od 20.04.br. sprawowane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów państwowych (wskazana liczba uczestników, obowiązujące zasady sanitarno-higieniczne: zasłanianie ust i nosa, odległość 2 metrów między uczestnikami).
 2. W zależności od warunków miejscowych pogrzeb można urządzić w jednej z dwóch form:
  a. obrzęd pogrzebu na cmentarzu i potem (względnie w ustalonej godzinie) Msza św. żałobna w kościele z udziałem odpowiedniej liczby wiernych;
  b. Msza św. pogrzebowa w kościele z trumną z udziałem odpowiedniej liczby wiernych i potem przemieszczenie się (nie kondukt!) na cmentarz i obrzęd pogrzebania.
 3. Zaleca się usilnie przyjmowanie Komunii św. na rękę. Podczas tego obrzędu wierni powinni odsłaniać sobie twarz w taki sposób, aby nie dotykać zewnętrznej części maski.

Z upoważnienia Arcybiskupa Katowickiego

ks. Jan Smolec
kanclerz
Kurii Metropolitalnej

Katowice, 19 kwietnia 2020 r.
Ad. VA I – 26/20

 

https://katowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/1233-czesciowa-zmiana-regulacji-prawnych

https://katowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/1174-zalecenia-duszpasterskie-na-czas-zagrozenia-epidemicznego

https://katowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/1192-sprawowanie-poslugi-duszpasterskiej-i-liturgicznej-w-najblizszym-czasie

 

 

 

Słowo od ks. Proboszcza w nawiązaniu do Zarządzenia:

 1. Od 20 kwietnia:
  Msze święte sprawowane są w kościele 
  wg harmonogramu z ogłoszeń parafialnych.
 2. Wewnątrz kościoła w trakcie mszy i poza nią mogą przebywać w wyznaczonych miejscach maksymalnie 62 osoby jednocześnie. 
 3. W kościele prosimy zajmować oznakowane miejsca, począwszy od tych jak najbliżej ołtarza. Przebywając w kościele na liturgii i poza nią jesteśmy w maseczkach.
 4. Prosimy o umożliwienie uczestnictwa w liturgii osobom zamawiającym intencję odprawianej mszy.
 5. Osoby z grup podwyższonego ryzyka prosimy o pozostanie w domach. Kontynuujemy transmitowanie w internecie Mszy, Koronki do Miłosierdzia Bożego i innych materiałów.
 6. Nadal obowiązuje dyspensa naszego Arcybiskupa
  od obowiązku niedzielnego i pozostałe punkty Zarządzenia.

 

Dodatkowe informacje:

Liturgia
2020-05-26, Wtorek, Rok A, II, Wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera
Dz 20, 17-27
Ps 68 (67), 10-11. 20-21 (R.: por. 33a)
J 14, 16
J 17, 1-11a
2020-05-27, Środa, Rok A, II, Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Augustyna z Canterbury, biskupa albo wspomnienie św. Pawła VI, papieża
Dz 20, 28-38
Ps 68 (67), 29-30. 33-35a. 35bc i 36bc (R.: por. 33a)
Por. J 17, 17ba
J 17, 11b-19
2020-05-28, Czwartek, Rok A, II
Dz 22, 30; 23, 6-11
Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 1b)
J 17, 21
J 17, 20-26


Jesteś naszym 568 gościem dzisiaj


Jesteś naszym 775612 gościem od 01.01.2016

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Pszczyna, siedziba: Pszczyna, Marii Skłodowskiej-Curie 1.