Bieżące wydarzenia

2020-12-08 - Odwiedziny chorych w grudniu - sobota 19.12.2020 r.

Odwiedziny chorych w grudniu wyjątkowo odbędą się w sobotę 19 grudnia br. przed Wigilią, od godziny 9:00.

 

Zapisów można dokonać w kancelarii w godzinach urzędowania- telefonicznie, osobiście, mailowo lub w zakrystii w okolicach godzin Mszy świętych.

2020-12-05 - Apel do mieszkańców w związku z wysoką emisją smogu

Drodzy Parafianie, mieszkańcy gminy Pszczyna
W ostatnich miesiącach przekonaliśmy się jak ważne jest ZDROWIE, jak
kruche jest ŻYCIE i jak wiele zależy OD NAS SAMYCH.
Kilka dni temu ukazał się nowy raport dotyczący jakości powietrza. Podobnie jak rok
wcześniej Pszczyna zajęła niechlubne 1 miejsce jako miasto z najbardziej
zanieczyszczonym powietrzem w Polsce. W 2019 przez ponad 1/3 roku
oddychaliśmy powietrzem przekraczającym maksymalne dopuszczalne normy.
Mimo, że wielu z nas podjęło wysiłek finansowy i inwestycyjny związany z wymianą
źródła ciepła czy termomodernizacją, to wyniki rankingu jasno wskazują, że jest to
nadal niewystarczające.
Oddychanie tak zanieczyszczonym powietrzem skutkuje poważnymi konsekwencjami
zdrowotnymi, takimi jak:
- choroby układu sercowo-naczyniowego,
- choroby układu oddechowego,
- nowotwory,
- problemy z płodnością,
- negatywny wpływ na przebieg ciąży i rozwój płodu,
- alergie,
- choroba Alzheimera,
- choroba Parkinsona
- depresja, niższe poczucie szczęścia,
- spadek inteligencji u kolejnych pokoleń.
Rocznie w wyniku smogu w Polsce umiera przedwcześnie około 45 tysięcy osób,
czyli 10 razy więcej niż w wypadkach samochodowych. Tak samo jak za
bezpieczeństwo na drodze, każdy z nas jest bezpośrednio odpowiedzialny za jakość
powietrza, a co za tym idzie za zdrowie nasze i naszych rodzin.
Smog nie zna granic, przedostaje się również do naszych mieszkań. Musimy zatem
poważnie potraktować ten temat, a zmiany zacząć od siebie, od swoich domów i
podwórek.
Powinniśmy wziąć odpowiedzialność za przyszłość naszych dzieci, kierując się
zdrowym rozsądkiem i Dekalogiem zawierającym przykazanie „nie zabijaj”.
Nasze działania możemy rozpocząć od następujących kroków:
- zwracanie uwagi na jakość używanego opału oraz stosowanie odpowiednich
technik palenia
- w miarę możliwości rezygnowanie z opalania domu węglem i drewnem
- edukowanie sąsiadów i znajomych o zagrożeniach, jakie niesie za sobą smog
Pamiętajmy również, że nas jako obywateli Polski i Śląska obowiązuje
przestrzeganie obowiązujących przepisów:
- zakaz spalania odpadów zielonych oraz liści na podwórkach
- zakaz spalania śmieci, mebli, odpadów węglowych, itp.
Spalane kolorowe gazety nasiąknięte farbą drukarską wyrzucają w powietrze
mnóstwo trujących substancji. Segregujmy śmieci i nie wrzucajmy do pieców
przypadkowych przedmiotów i gazet.
1 września 2017 roku weszła w życie uchwała antysmogowa dla województwa
śląskiego, zgodnie z którą każdy mieszkaniec do końca 2021 roku ma
obowiązek wymiany kotła węglowego starszego niż 10 lat i nieposiadającego
tabliczki znamionowej na taki, który spełnia standardy zgodne z uchwałą. W
następnych latach będą wprowadzane kolejne ograniczenia dotyczące m.in.
korzystania z kominków. Niech każdy z nas zadba o to, aby nie przespać
obowiązujących terminów, ponieważ nieprzestrzeganie przepisów będzie się wiązać
z konsekwencjami finansowymi - nawet do 5000 zł kary.
W celu uzyskania pomocy oraz informacji zachęcamy do kontaktu z Urzędem
Miasta w Pszczynie, z Referatem Ochrony Środowiska, który mieści się na ul.
Dworcowej 30 . ( www.pszczyna.pl)
Dodatkowe informacje:
www.czystepowietrze.gov.pl , infolinia 22 3404080
www.wfosigw.katowice.pl , infolinia 32 6032252

2020-12-05 - Apel ks. abpa Wiktora Skworca i modlitwa za chore dzieci

1
ZAPROSZENIE DO „MIKOŁAJKOWEJ” MODLITWY ZA CHORE DZIECI
We wspomnienie św. Mikołaja, 6 grudnia, które w tym roku przypada w II Niedzielę Adwentu, chcemy wspólnie prosić o dary duchowe, w tym o łaskę zdrowia dla wszystkich dzieci, szczególnie chorych onkologicznie i cierpiących na inne schorzenia, zwłaszcza choroby uwarunkowane genetycznie o przewlekłym i ciężkim przebiegu. W duchu solidarności modlimy się za ich rodziców oraz za ich medycznych opiekunów.
Od kilku lat – właśnie w dzień św. Mikołaja – modliłem się w kaplicy pw. Aniołów Stróżów z młodymi pacjentami, ich rodzicami i personelem w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II. Mogłem też odwiedzić chore dzieci i młodzież na kilku oddziałach tego Centrum. W tym roku nasza wspólna, niosąca wsparcie i nadzieję modlitwa, nie jest możliwa ze względów na obowiązujące zarządzenia sanitarne.
Możliwa jest jednak zawsze duchowa bliskość, towarzyszenie i modlitwa wypowiedziana szczególnie Eucharystią, ofiarą Jezusa Chrystusa i naszą, którą odprawię w nadchodzącą niedziele w katowickiej katedrze Chrystusa Króla o godz. 10:30 w intencji chorych dzieci, leczonych aktualnie w katowickim Centrum.
Będziemy też pamiętać o wszystkich dzieciach i młodzieży przebywających na oddziałach onkologii, hematologii i chemioterapii oraz o pacjentach dziecięcej kardiochirurgii i o dzieciach chorujących na COVID-19. Wraz z całym Kościołem – będziemy wzywali wstawiennictwa i pomocy św. Mikołaja, aby wyjednał u Wszechmogącego Boga dar zdrowia wszystkim chorym dzieciom. Szczególnie proszę ich zdrowych rówieśników, aby w dniu św. Mikołaja, obdarowani podarunkami, pomyśleli o swoich chorych kolegach i koleżankach, i złożyli w ich intencji cenny podarunek osobistej i rodzinnej modlitwy.
Rodzicom, którzy towarzyszą chorym dzieciom, a także lekarzom i pielęgniarkom, którzy leczą i robią wszystko co po ludzku możliwe, aby ulżyć najmłodszym w cierpieniu, należy się nasz szczególny szacunek i uznanie oraz szczere Bóg zapłać.
2
Zapraszam całą wspólnotę wiernych archidiecezji katowickiej do wspólnej modlitwy przez wstawiennictwo św. Mikołaja, św. Jana Pawła II i Aniołów Stróżów o łaskę powrotu do zdrowia dla chorych dzieci i młodzieży. Niech ta modlitwa będzie naszym darem w dzień św. Mikołaja dla tych, którzy pragną przezwyciężyć chorobę i cieszyć się zdrowym życiem wraz ze swoimi rodzicami i rówieśnikami.
Wszystkim błogosławię!
† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki
Katowice, 4 grudnia 2020 r, we wspomnienie św. Barbary.
VA I – 103/20

2020-11-30 - ADWENTOWO-ŚWIĄTECZNA REFLEKSJA W ROKU 2020 - Podzielmy się opłatkiem, chlebem pokoju i nieba


ADWENTOWO-ŚWIĄTECZNA REFLEKSJA W ROKU 2020 „Podzielmy się opłatkiem, chlebem pokoju i nieba”


Drodzy Diecezjanie, Siostry i Bracia!


Rozpoczęliśmy czas Adwentu, czas skupienia, przypomnienia prawd podstawowych – czas nawrócenia, czas odnowy, czas dobrej przemiany. Czas pewnego wysiłku w oczekiwaniu na Tego, który powróci na końcu czasów. W czasie pandemii nasz wysiłek nabiera dodatkowego znaczenia. Trzeba nam zmienić tradycyjne przyzwyczajenia. Dodatkowego znaczenia nabierze opłatek łamany w gronie znajomych, bliskich i domowników.
W wigilijnym opłatku dostrzegamy zapis milionów ziaren zbóż, których nie sieje się pojedynczo, lecz razem wrzuca w żyzną ziemię, by cieszyły oko – z mickiewiczowskimi – falującymi na wietrze łanami, pozłacanymi pszenicą, posrebrzanymi żytem. Jest w białym opłatku także zapis ludzkiej pracy. I znów nie pojedynczego człowieka, ale całej grupy osób począwszy od rolników, przez młynarzy, piekarzy, dostawców i sprzedawców. W końcu w świątecznym symbolu jest ukryta wspólnota osób, dla których chleb jest powszednim pokarmem, codzienną manną.
Triada: natury, pracy i ludzkiej wspólnoty tworzy chleb, którym łamiemy się podczas wigilijnej wieczerzy.

 

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
Ten biały kruchy opłatek, pszenna kruszyna chleba,
a symbol wielkich rzeczy, symbol pokoju i nieba.
Na ziemię w noc wtuloną, Bóg schodzi jak przed wiekami.
Braćmi się znowu poczyńmy, przebaczmy krzywdy, gdy trzeba.
Podzielmy się opłatkiem, chlebem pokoju i nieba.
[Norwid, Opłatek]


W wigilijnym opłatku jest wreszcie zapis jedności, ponieważ ten chleb nie dzieli i nie wyklucza. Łamią go nie tylko wierzący, ale i niewierzący, wszyscy mający szacunek dla tradycji przeżywania świąt Bożego Narodzenia w naszej Ojczyźnie i wszędzie tam, gdzie żyją Polacy. I jest w tym chlebie zapis miłości, ponieważ łamiąc go i dzieląc między bliskimi okazujemy im naszą troskę o nich, pamięć, czułość, bliskość – miłość.

 

Widać nie dane nam było
opłatkiem się podzielić
Więc ty i ja
żeby nie zapomnieć
łzę na dwoje łamiemy
[Lesław Falecki, Wigilia]


W czasie pandemii naszą bliskość trzeba wyrazić w inny – niż do tej pory – sposób. Podczas łamania opłatka przyjdzie nam zjednoczyć się duchowo z tymi, z którymi zwyczajowo spotykaliśmy się twarzą w twarz przy różnych okazjach adwentowo-świątecznych.
Tegoroczne święta mogą wydobyć z nas bogatsze niż dotąd pragnienia bliskości, czułości i solidarności: solidarność z chorym człowiekiem, solidarność z ubogim, solidarność z potrzebującym pomocy.
Pełnego znaczenia nabierze pragnienie pokoju, za którym tęsknią ludzie wszystkich czasów. Podczas tegorocznych świąt wybrzmi nastrój prostoty, ubóstwa, pokory i zaufania Bogu. Znakiem tego niech będzie opłatek. Trzymany w dłoni wyciągniętej do drugiego ma szansę stać się znakiem i opłatkiem przebaczenia, pojednania, pokoju i solidarności.
Niech w tym kawałku chleba zapisze się jeszcze jedno doświadczenie - stanąć przy bliźnim – jak bracia i siostry – z opłatkiem wybaczenia i pojednania, aby w pokoju serca świętować przyjście Księcia Pokoju. W jednej z pieśni eucharystycznych śpiewamy: Jak ten chleb zjednoczył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna.
Biały wigilijny opłatek przypomina nam jeszcze Kogoś, kto stał się chlebem łamanym za życie świata. Dzieląc się opłatkiem, pomyślmy o Eucharystii, w której Chrystus daje nam Siebie w konsekrowanej Hostii. Przed Komunią świętą kapłan łamie Ją, by w ten sposób odsłonić przed nami tajemnicę męki Jezusa. Jezus dzieli się z nami swoim Ciałem i Krwią, aby nas ze Sobą zjednoczyć w komunii i przysposobić do przyjmowania eucharystycznego stylu życia, które nie polega już na zagarnianiu dłońmi świata i jego dóbr tylko dla siebie, ale polega na rozdzielaniu siebie innym w bezinteresownym darze miłości.


I my czekamy na Ciebie, Pana.
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osłoną
Chleba i Wina.
[z kolędy: Wśród nocnej ciszy]


W wigilijny wieczór pomyślmy także o dziecku, które puka do drzwi świata, chce się urodzić i doświadczyć miłości. Pomyślmy o Bogu, który w małym dziecku – Jezusie – puka do drzwi naszych serc. Otwórzmy je dla Niego i dziecka każdego!
Z opłatkiem w ręku, w duchowej bliskości, zapewniam o jedności, serdecznie pozdrawiam i błogosławię!
Życzę dobrego i owocnego Adwentu i błogosławionych Świąt Boże Narodzenia.

 


† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI
Katowice, 29.11.2020, I Niedziela Adwentu
VA I – 100/20

2020-11-16 - Bezpłatne obiady dla osób przebywających na kwarantannie domowej

Fundacja Kobiety w Rozwoju z Pszczyny i Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie informują o możliwości otrzymania bezpłatnych obiadów przez osoby
będące na kwarantannie domowej
.

 

Zgłoszenia prosimy przekazywać dzwoniąc
w poniedziałek w godzinach 7:00-17:00,
od wtorku do piątku w godzinach 7:00-15:00,
na numery telefonu OPS Pszczyna:

 

tel. 32 210-41-73

tel. 32 210-58-10

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 5a
43-200 Pszczyna
mail: ops@pszczyna.pl

 

Liturgia
2021-01-20, Środa, Rok B, I, Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Fabiana, papieża i męczennika albo wspomnienie św. Sebastiana, męczennika
Hbr 7, 1-3. 15-17
Ps 110 (109), 1b-2. 3-4 (R.: por. 4b)
Por. Mt 4, 23
Mk 3, 1-6
2021-01-21, Czwartek, Rok B, I, Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
Hbr 7, 25 – 8, 6
Ps 40 (39), 7-8a. 8b-10. 17 (R.: por. 8a i 9a)
Por. 2 Tm 1, 10b
Mk 3, 7-12
2021-01-22, Piątek, Rok B, I, Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Wincentego, diakona i męczennika albo wspomnienie św. Wincentego Pallottiego, prezbitera
Hbr 8, 6-13
Ps 85 (84), 8 i 10. 11-12. 13-14 (R.: 11a)
Por. 2 Kor 5, 19
Mk 3, 13-19


Jesteś naszym 103 gościem dzisiaj


Jesteś naszym 1053163 gościem od 01.01.2016

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Pszczyna, siedziba: Pszczyna, Marii Skłodowskiej-Curie 1.