Bieżące wydarzenia

2020-11-06 - Zasady sanitarne wewnątrz kościoła od 7.11.2020 r. i informacje praktyczne

 • W związku z zaostrzeniem przepisów sanitarnych, od soboty 7 listopada br. (1 osoba przypadająca na 15 m2), w naszym kościele jest dostępnych 50 miejsc (plus 2x po 5 miejsc na chórach, czyli w sumie 60). Miejsca są oznaczone, w odpowiedniej odległości. Przy wejściach do kościoła znajduje się mapka z rozmieszczeniem wyznaczonych miejsc. 
  
 • Bardzo prosimy o zajmowanie wyznaczonych miejsc zaczynając od tych znajdujących się najbliżej ołtarza głównego. Przypominamy także o zakrywaniu nosa i ust, zachowaniu dystansu od osób nie będących naszymi domownikami, dezynfekcji rąk przy wejściu do kościoła oraz przed Komunią. Zalecamy również przyjęcie Komunii na rękę.
   
 
 
 • Możesz wesprzeć działanie parafii darem materialnym przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Pszczynie
  41 8448 0004 0037 8529 2000 0001 lub za pomocą systemu płatności poprzez PayU (dostępne są m.in. karty płatnicze, BLIK, szybkie przelewy internetowe):
  https://platnosci.ngo.pl/c/2346/
 • Kościół jest otwarty w dni powszednie od 6:30 do godziny 19:00 (w piątek do 21:00).
  W sobotę od 7:15 do 19:00 i w niedzielę od 7:15 do 21:15.
  Kościół jest ogrzewany, temperatura nie spada w nim poniżej 16 stopni w godzinach otwarcia. Po liturgiach wnętrze jest wietrzone, a newralgiczne miejsca są odkażane.
 
 • Piątkowa adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się do godziny 21:00.
 • Msze będą odprawiane wg standardowego harmonogramu.
 
 • Transmisje Mszy w niedziele i w uroczystości z niedzielnym układem Mszy są o godz. 11:00,
  W tygodniu: o godz. 18:00 – w poniedziałek, wtorek i środę, a o godz. 8:00 – w czwartek, piątek i sobotę.
  Zapraszamy także na transmisje nabożeństw różańcowych (porannych i wieczornych).
  Nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/nowafara
 

 

 

2020-11-03 - Kancelaria parafialna działa wg normalnego harmonogramu

O kancelarii parafialnej w czasie pandemii:
 
 
 
Informujemy, że można zamawiać intencje na rok 2021 r. 

 Intencję Mszy Św. można zamówić:

 • Osobiście w kancelarii w godzinach urzędowania.
 • Telefonicznie w godzinach urzędowania kancelarii.
 • Mailowo - intencja będzie zapisana dopiero po sprawdzeniu dostępności terminu
  i wysłaniu do zamawiającego wiadomości z potwierdzeniem wpisu do księgi intencji.

Ofiarę pieniężną przekazujemy dopiero w okolicach daty zamawianej Mszy.
Ofiarę można złożyć na 3 sposoby:

 1.  Przekazać osobiście do kancelarii w godzinach urzędowania,
 2.  Wrzucić do skrzynki na listy w kopercie z opisem daty, godziny i intencji Mszy,
 3.  Przelać na konto bankowe: w tytule prosimy zawrzeć datę, godzinę i choćby początek intencji.
 
Informujemy, że kancelaria parafialna czynna jest o standardowych godzinach:
 
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek:
8:30 - 10:00 i 16:00 - 17:30
 
Środa, Sobota, Niedziela: nieczynne.
  
W sprawie pogrzebu prosimy kontaktować się o każdej porze.
 
Dokumenty i  korespondencję w zamkniętej kopercie wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego można wrzucać do skrzynki na listy znajdującej się obok domofonu przy drzwiach na probostwo (trzecie zdjęcie poniżej).
 
Prosimy przestrzegać zasady sanitarne właściwe dla miejsc publicznych. 
  
Jak do nas trafić? Patrząc od strony ul. M. Skłodowskiej- Curie (wejście do kościoła obok figury Archanioła Michała), kierujemy się na lewo. Patrząc od strony parkingu
przy ul. Bielskiej idziemy brukiem między kościołem a Domem parafialnym w kierunku dzwonnicy. Przed wejściem znajduje się domofon. W celach kontaktu w godzinach urzędowania prosimy wybrać nr  kancelarii (jest to domyślnie ustawiony numer- wystarczy nacisnąć zieloną słuchawkę).
 
         
 
  
Telefon i inne formy kontaktu:
 
Z parafią można kontaktować się telefonicznie: 322102169, mailowo: pszczyna.krzyz@katowicka.pl lub za pośrednictwem wiadomości na Facebooku, Messengera: m.me/nowafara.
 
 
Wystawianie dokumentów:
 
Dla sprawej obsługi interesantów zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z kancelarią w celu przygotowania dokumentów.
 
Dokumenty wystawiane przez naszą parafię można odebrać osobiście w godzinach urzędowania.
 
Dokumenty wystawiane przez naszą parafię możemy wysłać pocztą na adres parafii, która danego dokumentu wymaga.
Koniecznie należy więc przekazać kancelarii dane parafii docelowej. Nie wysyłamy żadnych dokumentów na adres prywatny.
W wypadku wybrania opcji pocztowej w miarę możliwości prosimy o pokrycie kosztów korespondencji (listu poleconego- priorytetowego),przelewem na konto parafii.
 
 
Ofiary i inne darowizny:
 
Ofiarę za Mszę, darowizny na rzecz parafii i pisma można składać w opisanej kopercie do skrzynki na listy. Skrzynka znajduje się przy wejściu na probostwo. Prosimy o dołączenie numeru telefonicznego do koperty w celu ułatwienia kontaktu.
 
Ofiarę za Mszę i inne darowizny na rzecz parafii można także przekazać przelewem bankowym na konto:

 

Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Św. i MB Częstochowskiej w Pszczynie

Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1   43-200 Pszczyna

Bank Spółdzielczy w Pszczynie:

41 8448 0004 0037 8529 2000 0001

 

W tytule przelewu prosimy podać:

 

 • W przypadku ofiary za Msze: datę, godzinę Mszy i choćby częściową treść zamówionej intencji.

 

 • W przypadku darowizn: 'Darowizna na cele kultu religijnego'.

Informacje o możliwości odliczenia od podatku:

- dla firmy: https://www.podatki.gov.pl/cit/ulgi-i-odliczenia/darowizny/darowizny-na-cele-kultu-religijnego/

dla osoby fizycznej rozliczającej się wspólnie z małżonkiem i pojedynczo: https://www.e-pity.pl/odliczenie-darowizny-na-cele-kultu-religijnego-kosciol/

 

 

Jeśli chcesz przekazać darowiznę pieniężną na rzecz naszej parafii za pomocą szybkich płatności internetowych kliknij poniższy link:

 

https://platnosci.ngo.pl/c/2346/

Są tam także dostępne płatności cykliczne, jeśli chcesz przekazywać ofiarę co miesiąc. 

Za bezpieczeństwo transkacji odpowiada PayU.

2020-11-02 - Homilia Arcybiskupa Katowickiego w 65. rocznicę konsekracji katedry w Katowicach

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat

Homilia Arcybiskupa Katowickiego w 65. rocznicę
konsekracji katedry w Katowicach, 30 października 2020 roku

 

 1. Dziś przeżywamy 65. rocznicę poświęcenia katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Nazywamy ją matką wszystkich kościołów archidiecezji. Jest ona miejscem budowania relacji z Bogiem i bliźnimi, budowania lokalnej społeczności. Jej dzieje są ściśle związane z historią Górnego Śląska i losem jego mieszkańców i niejako je odzwierciedlają.

Katedra – wznoszona w okresie międzywojennym ofiarami i pracą wiernych diecezji śląskiej – została w okresie okupacji zawłaszczona i przeznaczona na cele niesakralne. Tak postanowili niemieccy okupanci. W 1945 roku znalazła się pod nową okupacją ateistycznego komunizmu, który walczył z Bogiem i Kościołem, a ostatecznie z tożsamością narodu. W tamtych czasach politycznie i ideologicznie żonglowano jej projektem, a ówczesny biskup katowicki Stanisław Adamski niejako w ofierze jako tworzywo wznoszenia tej świątyni ofiarował swoje cierpienia i modlitwę, związane z czteroletnim wygnaniem z diecezji oraz ból wywołany zakazem obecności na poświęceniu katedry, w której był nauczycielem. A uczył przede wszystkim hasłem swojej biskupiej posługi, które brzmi: „Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat – Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Panem”. Dlatego kiedy w 1956 roku spełniło się to biskupie zawołanie i Chrystus zwyciężył – polecił na frontonie tej katedry umieścić słowa: „Soli Deo Honor et Gloria – Bogu samemu cześć i chwała”.

 

 1. W katedrze Chrystusa Króla nad prezbiterium góruje postać Chrystusa Króla wpisana w okrąg, symbol nieskończoności. Na okręgu – zgodnie z wizją opisaną w Apokalipsie św. Jana Apostoła – umieszczono siedem trąb i siedem pieczęci. To atrybuty Chrystusa – władcy ludzkich dziejów, przychodzącego na końcu czasów, aby sądzić żywych i umarłych.

Dlatego właśnie na tle tego obrazu ewangelia o sądzie ostatecznym, odczytywana w uroczystość Chrystusa Króla, brzmi w tej sakralnej przestrzeni szczególnie przejmująco. To przed Jego trybunałem wszyscy ostatecznie staniemy; wtedy dokona się sąd nad nami i ostatecznie zostanie rozstrzygnięty nasz los. Obyśmy usłyszeli słowa Sędziego: „Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie Królestwo, bo daliście mi jeść, pić, ratowaliście moje życie, spełnialiście po prostu uczynki miłosierdzia!”.

 

 1. Uświadamiamy sobie, że pierwszym nauczycielem w tej katedrze i na niej zasiadającym był i jest Jezus Chrystus – jedyny Odkupiciel człowieka, który powiedział o sobie: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem! Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14,6).

Uczy niezmiennie i konsekwentnie prawdy Ewangelii i wskazuje na pierwsze i najważniejsze przykazanie, z którego ostatecznie będziemy sądzeni: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem… Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mt 22,35-40).

To z mandatu Jezusa Chrystusa z tej katedry nauczali następcy apostołów, biskupi katowiccy, a katowicka katedra szybko stała się domem modlitwy nie tylko dla Górnoślązaków, ale i dla tysięcy przybyszów, najpierw tych wypędzonych ze wschodnich kresów Rzeczypospolitej i tych, którzy na Górny Śląsk przybyli do pracy. Choć nie byli owymi cudzoziemcami, o których mówi prorok Izajasz, to jednak zostali przyprowadzeni przez Pana do tego domu modlitwy, aby tu włączyli się w składanie Najświętszej Ofiary i w oddawanie czci jedynemu Bogu (por. Iz 56,6-7).

Wszyscy, integrowani mocą sakramentów, stawali się żywymi kamieniami, z których Bóg wznosił żywą świątynię Kościoła katowickiego. Do tego wybranego plemienia, królewskiego kapłaństwa, świętego narodu, ludu Boga i my należymy, aby ogłaszać „dzieła potęgi Tego, który nas wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła” (1 P 2,9).

 

 1. Bracia i Siostry! Kiedy biskup święci katedralny i każdy inny kościół, wypowiada m.in. takie słowa: „Niech tutaj ubodzy znajdują miłosierdzie, uciśnieni prawdziwą wolność, a wszyscy ludzie niech przyoblekają się w godność Twoich dzieci, aż osiągną szczęśliwie radość życia wiecznego w niebieskim Jeruzalem”.

Katedra jest i była miejscem świadczenia wszystkim miłosierdzia. Tu wybrzmiewała Ewangelia pokoju i nadziei w najbardziej ciemnych czasach, katedra była miejscem azylu dla zagrożonych. To tu wierni karmili się wolnością, do której wyswobodził nas Chrystus (Ga 5,1) i solidarnością. Tu wybrzmiewało wolne słowo Papieża, duszpasterzy, ludzi kultury i teatru. Tu, kiedy 40 lat temu społeczeństwo z powodu braku żywności stanęło na progu humanitarnej katastrofy, katedra jak dobra matka rozdzielała dary, dzieliła się tym wszystkim, co przez Caritas ofiarowały Kościoły z Europy Zachodniej, a wśród nich tysiące ton mleka w proszku, odżywek dla niemowląt i lekarstw. To tu w stanie wojennym działali prawnicy, aby pomóc wyrzuconym z pracy odzyskiwać pracownicze prawa. To pod skrzydłami pasterzy tej diecezji działał biskupi komitet pomocy więźniom i internowanym oraz ich rodzinom, a mieliśmy ich pod opieką ponad 2,5 tysiąca. To tu – w kaplicy św. Barbary – powstał pierwszy pomnik Dziewięciu spod „Wujka”; popatrzcie na ten monument stojący w kaplicy po lewej stronie i policzcie wychodzące ponad poziom górnicze hełmy. Obchodźcie mury tej katedry i czytajcie tablice umieszczane w przestrzeni wolności katedry, kiedy każda forma pamięci o bohaterach narodu i wydarzeniach w przestrzeni społecznej była zakazana.

Dziś z katedry wyruszają orszaki Trzech Króli i marsze za życiem. To tu każdego roku gromadzą się różne grupy zawodowe, aby dziękować i prosić, aby słuchać Jezusa Chrystusa, Nauczyciela. To tu gromadzą się związkowcy i robotnicy, aby się umocnić w zmaganiach o miłość i sprawiedliwość społeczną! Tu odbywają się dni wspólnoty i ukazywane jest uosobione „Światło ze Śląska”; tu służąc wszystkim (ochronka, klub seniora) króluje Chrystus Król!

Niech więc ta katedra będzie nadal jak pokorna sykomora, na którą mogą się wspinać współcześni Zacheusze, by zobaczyć Jezusa i doświadczać Jego miłości miłosiernej, by posłuchać Jego uniwersalnej nauki!

Bracia i Siostry! Zachowując w pamięci dzieje tej świątyni, wspólnie chcemy podziękować Bogu za dar naszej katedry, pomnik wiary i historii, która dzięki ofiarom wiernych archidiecezji katowickiej i ich pracy została odnowiona w perspektywie zbliżającego się 100-lecia powstania i istnienia diecezji, archidiecezji katowickiej.

Niech więc nigdy nie zabraknie szacunku i miłości do tego świętego i uświęconego miejsca, niech nie braknie miłości i miłosierdzia wobec wierzących i niewierzących, wobec ludzi dobrej woli i przychodzących pod osłoną katedralnego mroku Nikodemów po absolutną Prawdę i Sprawiedliwość.

Ta katedra i Kościół pozostaje otwarty dla wszystkich ludzi, bo „Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”( Łk 19,10); dlatego stąd płynie głos wołającego Pana: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy”(Mt 11,28)”. Amen.

 

 

 

2020-10-31 - Informacja w sprawie mitingów grupy AA 'Alfa'

Grupa AA „Alfa” z dniem 26.10.2020 r. zawiesza spotkania do odwołania. Jednocześnie zachęcamy
do korzystania ze strony internetowej aa.org.pl oraz telefonu kontaktowego

737-900-768.

2020-10-31 - Porządek Mszy, reżim sanitarny, godziny otwarcia kościoła, transmisje - informacje bieżące

ZASADY SANITARNE W KOŚCIELE OD 24.10.2020 r.
 
W związku z zaostrzeniem przepisów, w naszym kościele może przebywać jednocześnie 77 osób. Miejsca są oznaczone, w odpowiedniej odległości. Bardzo prosimy o zajmowanie wyznaczonych miejsc. Przypominamy także o zakrywaniu nosa i ust, dezynfekcji. Zalecamy również przyjęcie Komunii na rękę.
Prosimy o dostosowanie się do panujących przepisów. Osoby chore, przebywające na kwarantannie, starsze, lub obawiające się zakażenia mogą skorzystać z dyspensy ks. Arcybiskupa i pozostać w domach. Zachęcamy do łączności internetowej.
 
 
GODZINY OTWARCIA KOŚCIOŁA:
 
Kościół jest otwarty w dni powszednie od 6:30 do godziny 19:00.
W sobotę od 7:15 do 19:00 i w niedzielę od 7:15 do 21:15.
Piątkowa adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się do godziny 21:00.
 
 
 
 
TRANSMISJE:
 
Transmisje Mszy w niedziele i w uroczystości z niedzielnym układem Mszy są o godz. 11:00,
W tygodniu: o godz. 18:00 – w poniedziałek, wtorek i środę, a o godz. 8:00 – w czwartek, piątek i sobotę.
Zapraszamy także na transmisje nabożeństw różańcowych (porannych i wieczornych).
Nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/nowafara
Parafialna strona Facebook:
'Wirtualny Klub Seniora' - poniedziałek godz. 9:00
'Nocny Marek' - wtorek godz. 21:00
 
NEWSLETTER:
 
Zachęcamy do subskrybcji naszego parafialnego newslettera. Ogłoszenia parafialne i inne wieści z fary co tydzień na Twoim mailu:

Liturgia
2021-01-27, Środa, Rok B, I, Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Anieli Merici, dziewicy
Hbr 10, 11-18
Ps 110 (109), 1b-2. 3-4 (R.: por. 4b)
Aklamacja
Mk 4, 1-20
2021-01-28, Czwartek, Rok B, I, Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła
Hbr 10, 19-25
Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 6)
Ps 119 (118), 105
Mk 4, 21-25
2021-01-29, Piątek, Rok B, I
Hbr 10, 32-39
Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 23-24. 39-40 (R.: por. 39a)
Por. Mt 11, 25
Mk 4, 26-34


Jesteś naszym 123 gościem dzisiaj


Jesteś naszym 1060053 gościem od 01.01.2016

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Pszczyna, siedziba: Pszczyna, Marii Skłodowskiej-Curie 1.