Bieżące wydarzenia

2020-07-06 - Komunikat Metropolity Katowickiego w związku z akcją oddawania krwi

KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO W ZWIĄZKU Z AKCJĄ ODDAWANIA KRWI

Drodzy Diecezjanie, Bracia i Siostry!


Przeżywany czas pandemii już niejednokrotnie stworzył nam okazje i możliwości, aby w duchu solidarności zatroszczyć się o siebie nawzajem. Takich okazji nie brakuje i teraz. Rozpoczęte wakacje to trudny czas m. in. dla publicznej służby krwi. Mając na uwadze stale rosnące zapotrzebowanie na krew, służącą ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego, dołączam się do apelu Centrum Krwiodawstwa i Ministerstwa Zdrowia, którzy proszą o dzielenie się tym cennym darem ze swojego życia, niezbędnym do ratowania życia tych, którzy na skutek wypadków czy chorób znaleźli się w niebezpieczeństwie śmierci.


Kościół uczy, że oddanie krwi w celu ratowania ludzkiego życia jest przejawem solidarności chrześcijańskiej i naśladowaniem miłości Boga do ludzi. Jest to przejaw „kultury życia”, o którą tak często apelował św. Jan Paweł II.


Jako chrześcijanie jesteśmy świadomi naszego odkupienia, które dokonało się przez Krew Jezusa. Krew jest symbolem życia, braterstwa i poświęcenia. Oddanie krwi jest dowodem miłości i troski o bliźniego.


Bracia i Siostry!


Jeżeli sytuacja zdrowotna nam na to pozwala i nie ma innych przeciwskazań, zachęcam do przekazania tego szczególnego daru z siebie w jednym z centrum krwiodawstwa. Każda grupa krwi jest cenna i potrzebna.


Pamiętajmy, że w walce z pandemią z Covid-19 bardzo ważna jest krew osób, które pokonały chorobę. Specjalny apel kieruję do ozdrowieńców, zwłaszcza wśród naszych śląskich górników. A tym, którzy już oddali krew, aby mogło zostać wytworzone leczące osocze, wyrażamy najwyższe uznanie i podziękowanie.
Pełne wiary „Bóg zapłać” za każdy bezinteresowny dar krwi kierujemy pod adresem armii honorowych dawców krwi.
Serdecznie zachęcam duszpasterzy, aby stawali się życzliwymi promotorami krwiodawstwa we wspólnotach parafialnych i sami – o ile zdrowie na to pozwala – dołączyli do rzeszy wielkodusznych dawców krwi.


Do wszystkich skierowane są słowa św. Pawła zapisane w 2 Liście do Koryntian: „Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki” (2Kor 9, 7-8).


Na czas wakacyjnego odpoczynku błogosławię i zapewniam o modlitwie, zwłaszcza za wszystkich podróżujących na naszych drogach i apeluję o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w tym bezwzględnej trzeźwości wymaganej od kierowców, a także obowiązujących zaleceń służb sanitarnych.


Módlmy się za sobie nawzajem: „Wszechmogący, wieczny Boże, otaczaj nas, podróżujących, Swoją opieką. Bądź nam w potrzebie pomocą, w drodze towarzyszem i pociechą, w przeciwnościach obroną, abyśmy za Twoim przewodnictwem, pod opieką Matki Najświętszej i św. Rafała Archanioła, pomyślnie dotarli do celu i szczęśliwie wrócili do naszych domów. Przez Chrystusa, Pana naszego”.


† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI
Katowice, 06 lipca 2020 r., we wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych
VA I – 58/20

2020-07-06 - Komunikat w sprawie kultu św. Szarbela

Komunikat Komisji Nauki Wiary KEP

w sprawie kultu św. Szarbela

 

 

Od wielu lat rozwijają się zarówno w Polsce, jak też w innych krajach Europy katolickie wspólnoty praktykujące kult św. Szarbela, libańskiego mnicha maronickiego. Kościół maronicki jest Kościołem katolickim obrządku wschodniego, pozostającym w pełnej komunii z Kościołem rzymskokatolickim i uznającym autorytet papieża. Niektórzy wierni w Polsce pragną pogłębiać swoją więź z Bogiem, poznając życie i duchowość św. Szarbela oraz innych świętych z Libanu. Dzięki temu mogą odkryć i harmonijnie połączyć ze sobą najbardziej wartościowe elementy katolickiej tradycji zachodniej i wschodniej.

 

W wielu parafiach na terenie Polski działają różne wspólnoty nawiązujące do duchowego dziedzictwa świętych z Libanu, w tym również Domy Modlitwy św. Szarbela organizowane i animowane dotąd przez ks. Jarosława Cieleckiego.

 

Niestety w ostatnim czasie ks. Jarosław Cielecki dokonał aktu apostazji, porzucając Kościół rzymskokatolicki i przystępując do wspólnoty religijnej, która nie utrzymuje jedności z papieżem. Z tego powodu nie może on nadal sprawować duchowej opieki nad wiernymi Kościoła rzymskokatolickiego.

 

W obliczu tej bolesnej sytuacji wszystkie osoby należące do rzymskokatolickich wspólnot św. Szarbela mogą znaleźć duchowe wsparcie w Maronickiej Fundacji Misyjnej (https://maronici.pl/rodzina), której przewodniczącym jest Ksiądz Biskup Andrzej Siemieniewski, biskup pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej. Celem Fundacji jest odnowa i pogłębienie życia duchowego współczesnych ludzi dzięki twórczemu spotkaniu tradycji chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego oraz w duchu wierności nauczaniu papieża i Soboru Watykańskiego II.

 

Ufamy, że członkowie Domów Modlitwy św. Szarbela pozostaną w jedności z Kościołem katolickim, będąc jego wiernymi świadkami.

 

 

Abp Stanisław Budzik

Przewodniczący

Komisji Nauki Wiary KEP

__________________________

Za zgodność:

 

Bp Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski

 

2020-06-27 - Renowacja okna oraz witraża nad wejściem głównym

W wyniku oględzin związanych z pięcioletnim przeglądem stanu technicznego obiektów parafialnych, musimy w trybie natychmiastowym rozpocząć remont generalny okna znajdującego się nad głównym wejściem do kościoła. Witraż posiada liczne odkształcenia ram, wiele ubytków i pęknięć szkła. Aby zapobiec jego dalszej degradacji zostanie on poddany gruntownej renowacji w specjalistycznym warsztacie. Ponadto konieczne jest zabezpieczenie całej konstrukcji od zewnątrz. Zaplanowane prace będą wiązać się z wysokimi kosztami. Dlatego zwracam się do parafian i przyjaciół naszej parafii z prośbą o szczególne wsparcie finansowe. W niedzielę 12 lipca kolekta będzie przeznaczona w całości na ten cel. W gablotach oraz na stronie internetowej umieszczona jest dokumentacja obecnego stanu technicznego

Ks. proboszcz Marek Brewko

 


 

 

Wykaz uszkodzonych szyb zewnętrznych.

 

 

Uszkodzone są szyby zewnętrzne: 1,2,3,4 oraz prawdopodobnie 5.

 

Powierzchnia całego okna centralnego bez przedsionka,dla uproszczenia potraktowana jako prostokąt; dla boku „a” wysokość mierzona  w pionie do najwyższego,
centralnego punktu witraża: 45 m2

 

 


 

 

Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń  okna oraz witraża nad wejściem głównym.

 

1.Uszkodzone szyby zewnętrzne.

 

 

2. Korozja ślusarki okiennej. Brak rynny na deszczówkę, powodujący zalewanie dolnej belki.

 

3. Przykład odkształcenia powodującego szpary między szkłem a ramą witraża i w miarę dalszej degradacji wypadanie szkła lub pękanie.

 

4. Przykład pęknięć szkła spowodowany naprężeniami powstałymi na skutek wygięcia ram witraża.

 

5.  Odkształcenia (wybrzuszenia do środka) ram witraża.

 

6. Przykład odkształcenia powodującego szpary między szkłem a ramą witraża i pękanie szkła.

 

 

2020-06-21 - Transmisje NA ŻYWO

Kliknij link:
https://www.youtube.com/nowafara

lub wpisz w wyszukiwarce na YouTube: 'Nowa Fara',
albo wpisz w wyszukiwarce Google: 'Nowa Fara Pszczyna'.

 

Transmitować będziemy poprzez YouTube i tu na Facebooku Msze i inne audycje:

 

Na YouTube:
Msze niedzielne o godz. 11:00 ,
Msze w w tygodniu: poniedziałek, wtorek i środa o godz. 18:00, a w czwartek, piątek i sobota o godz. 8:00.

 

Na Facebooku:
Koronka do Miłosierdzia Bożego codziennie o godz. 15:00
Co środę o 21:15 audycja na żywo 'Nocny Marek' z ks. proboszczem.
Każdy poniedziałek o 9:15 zapraszamy na internetowe spotkanie Klubu Seniora.

 

Kanał YouTube - prosimy: kliknij, zasubskrybuj i udostępnij! 

 

Strona na Facebooku - prosimy: kliknij, polub i udostępnij! 

2020-06-06 - Wieczór Uwielbienia czerwiec

Liturgia
2020-10-21, Środa, Rok A, II
Ef 3, 2-12
Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 3)
Por. Mt 24, 42a. 44
Łk 12, 39-48
2020-10-22, Czwartek, Rok A, II, Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża
Ef 3, 14-21
Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 11-12. 18-19 (R.: por. 5b)
Flp 3, 8b-9a
Łk 12, 49-53
2020-10-23, Piątek, Rok A, II, Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera albo wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa
Ef 4, 1-6
Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 6)
Por. Mt 11, 25
Łk 12, 54-59


Jesteś naszym 307 gościem dzisiaj


Jesteś naszym 948689 gościem od 01.01.2016

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Pszczyna, siedziba: Pszczyna, Marii Skłodowskiej-Curie 1.